КАК ДА КОМУНИКИРАМЕ ЕФЕКТИВНО НА РАБОТНОТО МЯСТО

"КОМУНИКАЦИЯТА Е НАЙ-ВАЖНОТО УМЕНИЕ В ЖИВОТА" - Стивън Кови

11 ноември 2019
КАК ДА КОМУНИКИРАМЕ ЕФЕКТИВНО НА РАБОТНОТО МЯСТО
Атмосферата в офиса, хората, с които работите и комуникацията помежду ви е от особено значение за това да се чувствате щастливи и удовлетворени от своята работа. Това от своя страна ще създаде по-забавна и по-малко стресираща работна среда.
 
                                                                            "Комуникацията е най-важното умение в живота"
                                                                                                                                                          Стивън Кови
 
В тази статия ще разгледаме някои от основните стратегии за ефективна комуникация, разработени на базата на многобройни психологически изследвания:
 
Слушай активно за да бъдеш ефективен
Активното слушане демонстрира внимание – показва на събеседника, че проявяваш интерес и уважение към даден проблем/въпрос. То може да стане чрез лицево изражение, поза на тялото или вербално следване.
  • Насочете тялото си към събеседника и го гледайте в очите, докато говори.
  • Не го прекъсвайте – ще можете да вникнете в проблема само ако внимателно изслушате това, което има да ви каже.
  • Задавайте въпроси – по този начин ще покажете интерес и ще допринесете за изясняване на проблем/въпрос. 

Изпращай ясни съобщения
От особено значение е как ще представите и изпратите съобщението си и по какъв начин то ще бъде интерпретирано и прието от събеседника.
  • Използвайте местоимения в първо лице, единствено число (аз, мен), вместо “някои хора” “твърди се” - това помага за поемането на отговорност за собствените думи и чувства.
  • Заявете положителното си намерение. Бъдете конструктивни – когато казвате на някой какво не харесвате в него, кажете му и какво харесвате.
  • Описвайте поведението на другите без да го оценявате и интерпретирате.
  • Говорете с дискретност – по този начин ще предотвратите всякакви недоразумения с вашите колеги
  • Говорете очи в очи – откровеността помага за изграждането на доверие. Дава ви възможност да усетите и разберете нечия гледна точка и чувства.
  • Бъдете кратки и конкретни – избягвайте сложни обяснения и препоръки. Най-добре е комуникациите ви да са кратки, опростени и директни. Избягвайте думи като “винаги” и “никога”.

Ефективна обратна връзка
Обратната връзка е ефективна тогава, когато получателят е в състояние да получи информацията и напълно да разбере посланието и. Важно правило при даване на обратна връзка е оставянето на личните чувства и емоции на страна – ако ваш колега, с който имате различия, е свършил добре работата си, поздравете го и му позволете да се почувства оценен. Обратната връзка описва поведението, а не критикува самата личност. Насочена е главно към изграждане на силните страни, вместо да подчертава слабостите.
 
Всички статии За работодатели За кандидати