Блог

ГОЛЯМО КОЛЕДНО ДОБРО С МАЛЪК РАЗХОД?
ГОЛЯМО КОЛЕДНО ДОБРО С МАЛЪК РАЗХОД?

"В КУЛТУРАТА НА РАБОТНОТО МЯСТО СИЛАТА НА БЛАГОДАРНОСТТА ТВЪРДО ЧЕСТО СЕ ПРЕНЕБРЕГВА!" - Ерик Мосли

от 04 декември 2019

ПОВДИГАНЕ НА КОЛЕДНИЯ ДУХ В ОФИСА
ПОВДИГАНЕ НА КОЛЕДНИЯ ДУХ В ОФИСА

ИСКА МИ СЕ ДА МОЖЕМ ДА УЛОВИМ КОЛЕДНИЯ ДУХ В БУРКАНИ И ДА ОТВАРЯМЕ ПО ЕДИН ВСЕКИ МЕСЕЦ! - Харлан Милър

от 03 декември 2019

НАЙ-ДОБРИТЕ МЕТОДИ ЗА МОТИВАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
НАЙ-ДОБРИТЕ МЕТОДИ ЗА МОТИВАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

"ФУНКЦИЯТА НА ЛИДЕРСТВОТО Е ДА ПРОИЗВЕЖДА ПОВЕЧЕ ЛИДЕРИ, А НЕ ПОВЕЧЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" – Ралф Нейдър

от 25 ноември 2019

ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО
ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

"ИЗКУСТВОТО НА КОМУНИКАЦИЯТА Е ЕЗИКЪТ НА ЛИДЕРСТВОТО" - Джеймс Хюмс

от 12 ноември 2019