Общи условия

Търсите работа, предлагате работа, в www.cvjobs.bg работата ще ви открие!

Добре дошли в cvjobs.bg!

Тук вие ще се запознаете с условията за достъп и начин на работа на нашия сайт. Моля, използвайте сайта cvjobs.bg единствено и само, ако приемате условията, описани по – долу.

I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

 1. Регистрация

  1. За да се регистрирате в cvjobs.bg трябва да сте навършили 18 години. В сайта ще бъдат допускани кандидатури единствено на пълнолетни лица. Декларирайки вашата възраст, вие приемате условията и отговорността за използване на сайта.

  2. При регистрация в cvjobs.bg вие декларирате вашето име и e-mail. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които ви предоставяме, а именно:

 • Попълненото от вас име е името, с което кандидатствате за работа;

 • На посоченият от вас е – mail получавате обратна връзка за успешна регистрация, покана за интервю, новини от сайта и др.

Вие декларирате, че посочените от вас данни са верни, действителни и коректни.

 

 1. Начин на използване на сайта

  1. След успешна регистрация е необходимо да посетите категорията КАНДИДАТИ. Там вие попълвате лична информация за себе си – пол, възраст, образование, трудов стаж, езикови умения, квалификация и др. Също така отбелязвате областта, в която желаете да работите и да се развивате професионално. Съхранявате подадената информация в личен профил.

  2. Когато РАБОТОДАТЕЛ хареса вашата кандидатура, получавате ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ, съдържаща данни за работадателя, ден, час и место за провеждане на интервю.

  3. Всяка получена ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ може да бъде „ПРИЕТА“ или „НЕ ПРИЕТА“. Работодателят получава автоматично вашия отговор.

  4. сvjobs.bg не е посредник при постъпване на работа и не носи отговорност за обявените от работодателите, отправили покана за интервю, свободни работни места, както и за коректността на работодателите. Приемане покана за интервю за работа е личен ваш избор и за всяко взето решение отговаряте лично само вие.

  5. Услугата на cvjobs.bg е безплатна за кандидати за работа.

  6. Достъп до вашата персонална информация имат фирмите, регистрирани в cvjobs.bg като работодатели. Не се предоставя достъп на трети лица.

  7. Достъпът ви до вашия потребителски акаунт може да бъде прекратен при наличието на едно от следните условия:

 • При ваша заявка;

 • По технически причини;

 • При неспазване на поне едно от настоящите условия;

 • При неизползване от 6 месеца;

 • При прекратяване дейността на сайта;

 • При други, независещи от нас причини.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

1. Регистрация

1.1. За да регистрирате вашата фирма в cvjobs.bg трябва да попълните данните за регистрация. В сайта ще бъдат допускани единствено фирми, които не са обявени в несъстоятелност или ликвидация. Попълвайки регистрационната форма, вие декларирате, че сте собственик или оторизиран представител на фирмата.

1.2. При регистрация в cvjobs.bg вие декларирате данни на вашата фирма – име, ЕИК, адресна регистрация, e-mail. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които ви предоставяме, а именно:

- Попълнените от вас данни се използват за създаване на ПРОФОРМА ФАКТУРА и ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ;

- На посоченият от вас е – mail получавате обратна връзка за успешна регистрация, новини от сайта и др.

Вие декларирате, че посочените от вас данни са верни, действителни и коректни.

 

2. Начин на използване на сайта

2.1. След успешна регистрация е необходимо да посетите категорията РАБОТОДАТЕЛИ. Там, използвайки търсачката, вие селектирате кандидатите по образование, трудов стаж, езикови умения, квалификация и др. Също така отбелязвате областта, в която предлагате работа. Съхранявате одобрените кандидатури в личен профил.

2.2. Когато одобрите кандидатура, изпращате ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ на кандидата, съдържаща данни за работадателя, позиция за работа, ден, час и место за провеждане на интервю. Всяка получена ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ може да бъде „ПРИЕТА“ или „НЕ ПРИЕТА“. Работодателят получава в личния си профил отговора на кандидата.

2.3. сvjobs.bg не е посредник при постъпване на работа и не носи отговорност за верността на съдържанието в обявените кандидатури.

2.4. Услугата на cvjobs,bg е платена за работодатели. Запознайте се с подробна информация в категорията ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ.

2.5. Достъп до вашата информация имат кандидатите, регистрирани в cvjobs.bg, на които лично сте изпратили ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ. Не се предоставя достъп на трети лица.

2.6. Достъпът ви до вашия потребителски акаунт може да бъде прекратен при наличието на едно от следните условия:

- По ваша заявка;

- При технически причини;

- При неспазване на поне едно от настоящите условия;

- При неизползване от 6 месеца;

- При прекратяване дейността на сайта;

- При други, независещи от нас причини.

 

III. СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЗЛОУПОТРЕБАТА С ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ Е СТРОГО ЗАБРАНЕНА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. РАБОТОДАТЕЛ, който е получил достъп до лични данни на кандидати за работа, няма право да използва личните данни с публична или търговска цел. Съдържанието в cvjobs.bg не може да се продава, препродава, показва, както и да се злоупотребява с него, под каквато и да е форма с него.

  2. Информацията, която КАНДИДАТ е получил за фирми, а именно данни, лични контакти и др, няма право да използва с търговска цел, както и да злоупотребява под каквато и да е форма с нея. Тези данни могат да се използват единствено за явяване на интервю съгласно получена ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ.

  3. С детайлна информация, относно защитата на лични данни, можете да се запознаете в категория ЛИЧНИ ДАННИ.

 

 1. OТГОВОРНОСТ

  1. cvjobs.bg не носи отговорност за нанесени щети и пропуснати ползи следствие използването на сайта.

  2. cvjobs.bg не носи отговорност за подадени некоректни и неверни данни от страна на кандидати и работодатели.

  3. cvjobs.bg не носи отговорност за техническото състояние на сайта.

 

С използването на този сайт вие се съгласявате с всички изисквания, условия, критерии посочени в описаните условия. cvjobs.bg или части от него не могат да се пресъздават или копират. Сваляне или качване на информация е абсолютно забранено!!! Не се разрешава сайтът да се продава или препродава. Корекции на сайта могат да се осъществяват единствено от собственика – АБВ БЪЛГАРИЯ ЕООД. Всички права и задължения на cvjobs.bg, произлезли от настоящите условия, се считат за права и задължения на АБВ БЪЛГАРИЯ ЕООД. Не злоупотребявайте със съдържанието на сайта! Използвайте информацията единствено за конкретните цели! БЪДЕТЕ КОРЕКТНИ!

Описаните условия могат да бъдат променени без предупреждение, по всяко време. Използването на cvjobs.bg се счита за приемане на настоящите условия. Всички права над cvjobs.bg са на АБВ БЪЛГАРИЯ ЕООД.