Цена на услугата

За РАБОТОДАТЕЛИ услугата на cvjobs.bg е платена.

1 месец

48 лв
 • Абонамент за достъп до 3465 кандидати за работа
 • Едноседмична реклама банер в CVjobs.bg
 • Едномесечна реклама банер в CVjobs.bg
 • Е книга
 • Статия за вашата компания в блога на www.cvjobs.bg

3 месеца

120 лв
спестяваш 24 лв -17%
 • Абонамент за достъп до 3465 кандидати за работа
 • Едноседмична реклама банер в CVjobs.bg
 • Едномесечна реклама банер в CVjobs.bg
 • Е книга
 • Статия за вашата компания в блога на www.cvjobs.bg

6 месеца

180 лв
спестяваш 108 лв -38%
 • Абонамент за достъп до 3465 кандидати за работа
 • Едноседмична реклама банер в CVjobs.bg
 • Едномесечна реклама банер в CVjobs.bg
 • Е книга
 • Статия за вашата компания в блога на www.cvjobs.bg

Плащането се извършва след създаване на проформа фактура.

Достъпът се активира след осчетоводяване на плащането в срок от един ден.

Електронна фактура получавате на вашия личен профил в срок от три дни след постъпване на плащането.

Зз КАНДИДАТИ услугата на cvjobs.bg е БЕЗПЛАТНА