Цена на услугата

!!!БЕЗПЛАТНО ЗА РАБОТОДАТЕЛИ - ПРОМОЦИЯ!!!

РАБОТОДАТЕЛИ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА И ПОЛУЧЕТЕ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП!


За КАНДИДАТИ услугата на cvjobs.bg е БЕЗПЛАТНА.

За РАБОТОДАТЕЛИ услугата на cvjobs.bg е платена.

Срок на достъп Ед. цена без ДДС Крайна цена с ДДС Отстъпка
4 седмици 30 лв 36 лв  
8 седмици 50 лв 60 лв 12 лв
12 седмици 70лв 84 лв 24 лв

Плащането се извършва след създаване на проформа фактура.

Достъпът се активира след осчетоводяване на плащането в срок от един ден.

Електронна фактура получавате на вашия личен профил в срок от три дни след постъпване на плащането.