Често задавани въпроси

Търсите работа, предлагате работа, в www.cvjobs.bg работата ще ви открие!​

Добре дошли в cvjobs.bg!

В този раздел ще отговорим на най – често задавани въпроси, свързани с работата на нашия сайт.

ЗА КАНДИДАТИ

1. Какво е предимството да използвам услугите на cvjobs.bg?

Използвайки услугите на cvjobs.bg вие печелите: ВРЕМЕ и УСПЕХ

 • Вашата кандидатура е подадена преди освобождаване на работното място;

 • Трудно ви е да подадете кандидатурата си във всички фирми, обявили предпочитаната от вас позиция;

 • Получавате ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ от работодател, който е избрал вашата кандидатура по конкретни критерий, зададени от вас;

 • Спестявате разочарованието от поредното кандидатстване за работа без одобрение за интервю.

 

2. На каква възраст трябва да бъда, за да използвам услугите на cvjobs.bg?

За да се регистрирате в cvjobs.bg трябва да сте навършили 18 години. В сайта ще бъдат допускани кандидатури единствено на пълнолетни лица. Декларирайки вашата възраст, вие приемате условията и отговорността за използване на сайта.

3. За какво се използват личните ми данни и кой има достъп до тях?

При регистрация в cvjobs.bg вие декларирате вашето име и e-mail. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които ви предоставяме, а именно:

 • Попълненото от вас име е името, с което кандидатствате за работа;

 • На посоченият от вас е – mail получавате обратна връзка за успешна регистрация, покана за интервю, новини от сайта и др.

В категорията КАНДИДАТИ вие попълвате лична информация за себе си – пол, възраст, образование, трудов стаж, езикови умения, квалификация и др. Също така отбелязвате областта, в която желаете да работите и да се развивате професионално. До тази информация имат достъп работодатели, регистрирани в cvjobs.bg, търсещи служители по ваш критерий. Посочвайки коректни данни, имате възможност да бъдете одобрени на интервю за работа.

4. Кога получавам ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ?

Когато РАБОТОДАТЕЛ хареса вашата кандидатура, получавате ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ, съдържаща данни за работадателя, ден, час и место за провеждане на интервю.

5. Длъжен ли съм да приема ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ?

След получаване на ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ имате възможност да “ПРИЕМЕТЕ” или “НЕПРИЕМЕТЕ” поканата. Работодателят получава автоматично вашия отговор. Ако отговорът ви е “ПРИЕМАМ”, следва да се явите на интервю за работа на посочените в покана за интервю ден, час и място.

6. Какво трябва да знам при явяване на интервю?

Желателно е преди явяване на интервю за работа да се запознаете с дейността на фирмата, която ви кани на интервю, с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатствате. Бъдете уверени в себе си!

7. Как гарантирате коректността на работодателите?

При регистрация в cvjobs.bg дейността на всеки работодател се проверява в търговския регистър. Фирми обявени в несъстоятелност или ликвидация не се допускат. Но не забравяйте, че сvjobs.bg не е посредник при постъпване на работа и не носи отговорност за обявените от работодателите, отправили покана за интервю, свободни работни места, както и за коректността на работодателите. Приемане покана за интервю за работа е личен ваш избор и за всяко взето решение отговаряте лично само вие.

8. Каква е цената на услугата?

Услугата на cvjobs.bg е безплатна за кандидати за работа.

9. Кога се прекратява достъпът до потребителския ми акаунт?

Достъпът ви до вашия потребителски акаунт може да бъде прекратен при наличието на едно от следните условия:

 • При ваша заявка;

 • По технически причини;

 • При неспазване на поне едно от условията за ползване на сайта;

 • При неизползване от 6 месеца;

 • При прекратяване дейността на сайта;

 • При други, независещи от нас причини.

 

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

1. Какво е предимството да използвам услугите на cvjobs.bg?

Използвайки услугите на cvjobs.bg вие печелите: ВРЕМЕ и УСПЕХ

 • Бърз избор на кандидати за работа по зададен от вас критерий;

 • Възможност за одобряване на кандидат преди освобождаване на работното място;

 • Не се налага да чакате вашата обява за работа да бъде забелязана между десетки подобни. Инициативата е ваша. Подберете подходящи кандидати, поканете ги на интервю и успехът ви е гарантиран.

 

2. Коя фирма може да се регистрира в cvjobs.bg?

За да регистрирате вашата фирма в cvjobs.bg трябва да попълните данните за регистрация. В сайта ще бъдат допускани единствено фирми, които не са обявени в несъстоятелност или ликвидация. Попълвайки регистрационната форма, вие декларирате, че сте собственик или оторизиран представител на фирмата.

3. За какво се използват личните данни и кой има достъп до тях?

При регистрация в cvjobs.bg вие декларирате данни на вашата фирма – име, ЕИК, адресна регистрация, e-mail. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които ви предоставяме, а именно:

- Попълнените от вас данни се използват за създаване на ПРОФОРМА ФАКТУРА и ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ;

- На посоченият от вас е – mail получавате обратна връзка за успешна регистрация, новини от сайта и др.

Вие декларирате, че посочените от вас данни са верни, действителни и коректни.

Достъп до вашата информация имат кандидатите, регистрирани в cvjobs.bg, на които лично сте изпратили ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ. Не се предоставя достъп на трети лица.

4. Как се използва сайта

- След успешна регистрация е необходимо да посетите категорията РАБОТОДАТЕЛИ. Там, използвайки търсачката, вие селектирате кандидатите по образование, трудов стаж, езикови умения, квалификация и др. Също така отбелязвате областта, в която предлагате работа. Съхранявате одобрените кандидатури в личен профил.

- Когато одобрите кандидатура, изпращате ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ на кандидата, съдържаща данни за работадателя, позиция за работа, ден, час и место за провеждане на интервю. Всяка получена ПОКАНА ЗА ИНТЕРВЮ може да бъде „ПРИЕТА“ или „НЕ ПРИЕТА“ от кандидата. Работодателят получава в личния си профил отговора на кандидата.

5. Как гарантирате коректността на кандидатите?

В сайта сvjobs.bg се допуска регистрация на лица, които декларират пълнолетна възраст. cvjobs.bg не е посредник при постъпване на работа и не носи отговорност за верността на съдържанието в обявените кандидатури. Кандидатите еднолично вземат решение каква лична информация да подадат и коя покана за интервю да приемат.

6. Каква е цената на услугата за работодатели?

За работодатели услугата е платена. Заплащате достъп преди възможност за преглед на кандидатури. Запознайте се с подробна информация в категорията ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ.

7. Кога се прекратява достъпът до потребителския акаунт на фирмата?

Достъпът ви до вашия потребителски акаунт може да бъде прекратен при наличието на едно от следните условия:

- По ваша заявка;

- При технически причини;

- При неспазване на поне едно от условията за ползване на сайта;

- При неизползване от 6 месеца;

- При прекратяване дейността на сайта;

- При други, независещи от нас причини.

 

ОТГОВОРНОСТ

1. Каква отговорност носи собственика на сайта за нанесени щети, пропуснати ползи, некоректни данни, техническо състояние?

Собственикът на cvjobs.bg, АБВ БЪЛГАРИЯ ЕООД, не носи отговорност за нанесени щети и пропуснати ползи, следствие използването на сайта, за подадени некоректни и неверни данни от страна на кандидати и работодатели, за техническото състояние на сайта. С използването на този сайт вие се съгласявате с всички изисквания, условия, критерии посочени в описаните условия в категория УСЛОВИЯ.

За допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нас.

Успех на всички потребители на cvjobs.bg!